Árjas sametingsgruppe/Árjja sámediggejoavku 2013-2017

Ved sametingsvalget så fikk Árja inn fire sametingsrepresentanter.

Hartvik Hansen fra Østre Valgkrets, Laila Susanne Vars og Inger Eline Eriksen fra Ávjovári valgkrets, først nevnte var også Árjas sametingspresident kandidat og så Lars Oddmund Sandvik fra Gáski valgkrets.

Disse fire utgjør Árjas sametingsgruppe for perioden 2013-2017 *:


Trykk på bilde for å få CV

*)Dette er en foreløpellig oversikt som vil bli etterhvert oppgradert med mer utfyllende opplysninger med videre, når disse er mottatt.

             Valerius Hildonen-Nilsen 23/05/2014 10:31:00