lars_oddmund_sandvik_150_295984314

Gáisi krets: Lars Oddmund Sandvik tlf. +47 911 13 568 lars.oddmund.sandvik@samediggi.no Medlem av Oppvekst- , omsorg- og utdanningskomiteen. CV til Lars Oddmund Sandvik på Sametinget.