Hartvik Hansen

Østre krets: Hartvig Hansen Parlamentarisk nestleder. Medlem av Oppvekst- , omsorg- og utdanningskomiteen. Nestleder i styret i Finnmarkseiendommen. CV til Hartvik Hansen på Sametinget.