NY DATO OG STED! ÁRJA ÅRSMØTE I KAUTOKEINO LØRDAG 12. MARS 2016

NY DATO OG STED
Det innkalles til Árja-årsmøte i Kautokeino lørdag 12. mars kl 12.00.

Opprinnelig skulle årsmøtet holdes i Karasjok nå på søndag (28. februar) men hotellet hadde gjort en feil og ikke avsatt nødvendige hotellrom til deltakere til årsmøtet kun et møterom for årsmøtet så en var tvunget til å flytte årsmøtet til nytt sted og til.

Saker som ønskes fremmet for årsmøte må være innsendt til Árja-styret ved leder eller nestleder innen søndag 14. februar. Árja vil dekke hotellopphold til årsmøtet, men dekker ikke reiseutgifter.

Leder: Trond-Einar Karlsen, mob 482 18402. E-post endre.junior@gmail.com

Nestleder: Per Erik Mudenia, mob 90772589. E-post per-erm@online.no

De som trenger overnatting på hotell tar kontakt med Árjas sekretær innen søndag 14. februar.
Sekretær: Jon-Christer Mudenia, mob 917 31013. E-post mudjon@hotmail.com

Innbetaling av medlemskontigent til kontonr.: 4901 15 82361

Medlemmer kr. 100,-

Studenter/Pensjonister kr. 50,-

NY DATO OG STED
Det innkalles til Árja-årsmøte i Kautokeino lørdag 12. mars kl 12.00.

Áššiid maid háliidat ovddidit jahkečoahkkimii fertet dieđihit Árjja stivrrajođiheaddjái dahje nuppijođiheaddjái ovdal sotnabeaivve guovvamánu 14.b. Árja gokčá hoteallaorruma, muhto ii mátkegoluid.

Jođiheaddji: Trond-Einar Karlsen, mob 482 18402. E-post endre.junior@gmail.com

Nubbijođiheaddji: Per Erik Mudenia, mob 90772589. E-post per-erm@online.no

Sii geat dárbbašit hotealla váldet oktavuođa Árjja čálliin ovdal sotnabeaivve guovvamánu 14.b.

Čálli: Jon-Christer Mudenia, mob 917 31013. E-post mudjon@hotmail.com

Miellahttudivvaga máksin kto.nr.ii.: 4901 15 82361

Miellahttut 100,- ruvnnu.

Studeanttat/Penšuniisttat 50,- ruvnnu.

                       Valerius Hildonen-Nilsen 13/01/2016 22:40:00