Árja: Våres “Regnskog” det marine miljø.

Våre rikspolitikere reiser rundt i verden med en høyt hevet miljøfane og er moralsk indignert over hvor lite miljøhensyn og hvor lite andre regjeringer følger opp miljøavtaler i andre deler av verden. Vi betaler milliarder til miljøfond rundt om kring, og forteller om hvor viktig det er å ta vare på Regnskogen av hensyn til Jordas miljø.

Når Regjeringa´s miljøpolitikk overfor våres “Regnskog”, nemlig det marine miljø, skal testes svikter dem grovt.
Med denne utslippstillatelsen troner Norge på verdens toppen med å ha mer enn 50% av alle sjødeponi. Vi er ett av 5 land, og det eneste i Europa som tillater det.

Fiskerinæringa står for ei enorm verdiskapning, og er nasjonens nest største næring for A/S Norge, og med denne utslippstillatelsen risikere vi at vi denne næringa sitt omdømme med hensyn til rein mat, får et unødig press på seg.

Árja vil:

-Være tydelige på at vi ikke kun skal være råvareleverandører til andre land; uttak av ikke-fornybare naturressurser skal baseres på de strengeste miljøkravene og ordninger for å kontrollere at det ikke foregar miljøkriminalitet må intensiveres.

 • Være en tydelig motstander av miljøskadelig gruvedrift, og giftige utslipp i fjord og på vidde, av hensyn til mennesker, miljø og alt levende i naturen.

 • Ha på plass egne regler om miljøansvar for gruve-, olje,- og oppdrettselskaper som er etablert i nord.

Seier ja til omstridd gurvedrift i Naustdal

           Valerius Hildonen-Nilsen 19/04/2015 00:30:00