Árja: Fiske for den minste Kyst og fjordflåten

Det e skammelig at når fisket ble lukket i 1990 ble fiskeflåten under 15m (50 fot), som ikke hadde noe med resurskrisa å gjøre fratatt en god del av sin relative andel av fiskeressursene til fordel for den største fiskeflåten.

Stortinget sa den gang at dette var en midlertidig ordning fram til fiskeressursene var tilbake på et normalt nivå.

De siste årene har resurstilgangen vært 50% over det normale, og enda blir den minste flåten jaget fra fiskefeltene med begrunnelse at de har fisket opp sin gruppekvote. Nu er det de minste i denne gruppen som får beskjed om at sesongen er over for de som har nådd det garanterte kvantumet dem kan fiske på.
Det er spesielt denne gruppen av båter som gjør at det er “lys” i husan rundt i fjordene og på kysten. De skaper bolyst, kjøper varer og tjenester lokalt i mye større grad en den havgående fiskeflåten.

La oss begynne med å tilbakeføre fiskeressurser til kystflåten fra den delen av trålerflåten som ikke overholder leveringsforpliktelsene, slik at kyst og fjordfiskerne på båter under 15 m får tilbake sin relative andel av totalkvota, basert på historisk fangst fra tida før fisket ble lukket.

Árja vil jobbe for at disse historiske rettighetene til fiskeresursene skal tilbakeføres til gruppen.

                 Valerius Hildonen-Nilsen 19/04/2015 00:37:00