Árja føler seg kneblet

Árja vil sterkt beklage at Sametingsrepresentene høyst tilfeldig blir fratatt muligheten til å stille konkrete og høyst dagsaktuelle spørsmål til Sametingsrådet. Det er med stor skuffelse at vi må konstatere at Árjas 2 spørsmål ikke er vektet som dagsaktuelle nok av møtelederskapet.

Vi mener selvfølgelig at spørsmålet av Árjas Sametingsrepresentant Hartvik Hansen om høringsuttalelse om endring av motorferdsel i utmark og vassdrag er høyst

dagsaktuell. Videre vårt spørsmål om Sametingsrådet ser det som nødvendig og velge et politisk utvalg som skal utforme Sametingets motorferdsels politikk.

Det er og merkelig at spørsmålet av Árjas Sametngsrepresentant Lars Oddmund Sandvik heller ikke vektes som dagsaktuelle for fiskerne i Omasvuotna. Der blir fiskerne i dag fortrengt av oppdrettsnæringa. Videre mener vi at spørsmålet til Arbeiderpartiets Ronny Wilhelmsen om rømt oppdrettslaks og lakselus er høyst dagsaktuell som er en del av ulempene med oppdrettsnæringa.

Også spørsmålet til Arbeiderpartiets Per Mathis Oskal er kontinuerlig dagsaktuell om Rovvilt.

Hartvik Hansen er svært oppgitt over dette.
– Det sterkt beklagelig at møtelederskapet nærmes knebler ytringfriheten for enkelte Sametingsrepresentanter og muligheten til å fremme vår politikk, avslutter Hansen.

Kontaktinformasjon:

Árja ved sametingsrepresentant Hartvik Hansen tlf 915 48 099 & Lars Oddmund Sandvik tlf 911 13 568

Valerius Hildonen-Nilsen 11/10/2014 10:42:00