Bilder fra årsmøtet lørdag 10. mai 2014 i Stabbursnes i Porsanger

Trykk på bilde for å se tekst


Vi sender en stor takk til de to stedene som gjorde årsmøtet mulig og det som skjedde etter årsmøtet, nemlig til Stabbursnes Naturhus og Museum og Stabbursdalen Resort. Samtidig en stor takk til de som hjalp til før, under og etter årsmøtet til at det ble en vellykket samling for alle.

    Valerius Hildonen-Nilsen 12/05/2014 14:57:00