Innkalling til årsmøte i Árja

Arja_navn_692801814

Styret i samepolitisk parti Árja innkaller herved nye og gamle medlemmer til årsmøte .
Årsmøtet avholdes
Lørdag 10. mai kl.14.00 og finner sted på
Stabbursnes Naturhus og Museum, Porsanger

Saksliste :

l . Velkommen ved partileder og styret

  1. Valg av møteleder , sekretær og to til å underskrive protokollen .
  1. Konstituering : Godkjenning av innkalling
 1. Godkjenning av saksliste

 2. Styrets årsberetning: legges frem på årsmøtet
  1. Regnskapet 2013 v/styret.
 3. Valg

 4. Avslutning

Ta med dokumentasjon for innbetalt medlemsavgift, dette sjekkes i døra før møtet.
Ved behov for overnatting, anbefales å bestille hotellrom.
Det oppfordres alle mottakere av innkalling og formidle dette til andre.
Dette grunnen vi ikke har adresser, email til alle medlemmene.

Karasjok den 07.04. 2014

Hilsen styret

Nils Sverre Eriksen

     Valerius Hildonen-Nilsen 24/04/2014 00:34:00