Árjas representanter på Sametinget 2013 – 2017

Walerius-nrk_sapmi_188000113
Árja fikk inn 4 representanter, en mer enn ved forrige valg, da Árja for første gang stilte opp til Sametingsvalget. De som kom inn fra Árja var Hartvik Hansen fra Østre valgkrets, Laila Susanne Vars og Inger Eline Eriksen fra Ávjovarri valgkrets og så Lars Oddmund Sandvik fra Gáski valkrets.

Omtalen av hver enkelt representant har jeg hentet fra NRK Sápmi sine sider som er laget klikkbare på bildet av alle representantene av Kato Norvang ifølge Eilif Aslaksen NRK Sápmi.

På den måte får vi en fyldig informasjon om den enkelte representant fra Árja, forøvrig kan du gå inn på valgkrets sidene og lese mer om den enkelte representant der denne har fortalt om seg selv.

Vi vil komme tilbake til nærmere informasjon om valgresultatet med mer, og også om den enkelte av Árja representanter. Jeg vil benytte anledingen – som den som har jobbet bl.a. med disse sidene under valgkampen – til å takke alle som har bidratt til dette resultatet gjennom en hektisk og spennende valgkamp.

Billedkilde: NRK Sápmi

Slik er Árja representert i

fagkomiteer på Sametinget

Plan- og finanskomiteen:

Láilá Susanne Vars

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen:

Lars Oddmund Sandvik
Hartvik Hansen

Næring- og kulturkomiteen:

Inger Eline Eriksen

Kilde: Sametingets fagkomiteer Lávdegottit Moenehtsh Nammadusá

       Valerius Hildonen-Nilsen 19/09/2013 20:21:00