Sametingsbudsjettet 2015: “Árja sikrer løft for artisk jordbruk og kunnskap”

Budsjettforliket på Sametinget innebærer en større satsing på arktisk
landbruk, utmarksnæringer og læremidler sammenliknet med sametingsrådets
forslag.

 • Vi er fornøyd med å ha kommet til enighet med Høyre, NSR og
  Flyttsamelista om å styrke støtteordningene for landbruk i samiske områder.
  Det er et viktig signal som Sametinget nå gir til dem som ønsker å satse på
  landbruk at Sametinget vil bidra med støtte. Dette er av stor betydning
  hvis vi skal lykkes med å rekruttere ungdom og kvinner til næringen,
  sier gruppeleder for Árja, Laila Susanne Vars.

Budsjettpartene er enige om å styrke næringssatsingen med 1,9 millioner i
2015.

Læremiddel og opplæring styrkes med ytterligere 1,9 millioner. Árja har fått
gjennomslag for:

· Sametinget skal etablere en veiledningstjeneste for hvordan man
fremmer samiske rettighetskrav overfor Finnmarkskommisjonen.

· Sametinget ber regjeringen nedsette en undersøkelseskommisjon som
skal se på konsekvensene av fornorskningspolitikken, særlig i de sjøsamiske
områder.

· Samisk høgskole får støtte til etablering av et senter for samisk
tradisjonskunnskap

· Læremiddelportalen ovttas.no, Fotballforbundet FA Sápmi, og Tana
barneteater får økt støtte.

· Fortsatt støtte til opplæringsprosjekter i samisk utmarksbruk i
skolen.

Árja er særlig fornøyd med å ha fått gjennomslag for sitt krav om å styrke
utmarkshøsting og –næringer. I budsjettforliket øremerkes 2 millioner til
utmarksnæringer og videreforedling.

Pressekontakter:

Parlamentarisk leder i Árja, Laila Susanne Vars, mobil: 900 30 998

Partileder i Árja, Trond Einar Karlsen, mobil: 482 18 402

         Valerius Hildonen-Nilsen 08/12/2014 08:34:00