Skip to Content

RAG

RAG

NSR svikter de fastboende samene!

NSR svikter de fastboende samene!

Árjas sametingsgruppe viser til den nylig avsagte dommen fra Indre Finnmark tingrett som støtter opp om fastboende samers rettigheter til å ferdes på sine tradisjonelle ferdselsveier uten å måtte bøtelegges Continue Reading »

Sametingsbudsjettet 2015: «Árja sikrer løft for artisk jordbruk og kunnskap»

Sametingsbudsjettet 2015: «Árja sikrer løft for artisk jordbruk og kunnskap»

Budsjettforliket på Sametinget innebærer en større satsing på arktisk landbruk, utmarksnæringer og læremidler sammenliknet med sametingsrådets forslag. Vi er fornøyd med å ha kommet til enighet med Høyre, NSR og Continue Reading »

Árja føler seg kneblet

Árja vil sterkt beklage at Sametingsrepresentene høyst tilfeldig blir fratatt muligheten til å stille konkrete og høyst dagsaktuelle spørsmål til Sametingsrådet. Det er med stor skuffelse at vi må konstatere Continue Reading »

Motorferdsel til nytteformål i samiske områder ikke dagsaktuelt på Sametinget

Árjas sametingsrepresentant Hartvik Hansen ønsket under denne ukas plenum å spørre Sametingetsrådet om hva rådet har gjort i forbindelse med regjeringens endringsarbeid med lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Continue Reading »

Myndighetene truer eksistensen til småskaladrift med næringskombinasjoner, spesielt innen primærnæringene

Àrja ser med bekymring på at sentrale myndigheter fortsetter den trenden som har vært ført den siste generasjonen hvor de gjennom lover og forskrifter gjør det vanskeligere og vanskeligere å Continue Reading »

Styret valgt på årsmøtet 10. mai 2014

Styret valgt på årsmøtet 10. mai 2014

På årsmøtet i Stabbursnes lørdag 10. mai 2014 ble følgende styresammensetning valgt: Leder: Trond Einar Karlsen (2014-2015*) Nestleder: Per Erik Mudenia (2014**) Styremedlemmer 1. styremedlem: Jan Åge Biti (2014-2015) 2. Continue Reading »

Hopp til verktøylinje