ÁRJA`s grunnprinsipper er likeverd, samhold, presse- og ytringsfrihet, personvern, enkeltmenneskets frihet, verdighet og menneskerettigheter. Alle innbyggere i kommunen har like rettigheter uansett etnisitet ÁRJA vil at kommunen skal være positiv Continue Reading »