Ved sametingsvalget så fikk Árja inn fire sametingsrepresentanter. Hartvik Hansen fra Østre Valgkrets, Laila Susanne Vars og Inger Eline Eriksen fra Ávjovári valgkrets, først nevnte var også Árjas sametingspresident kandidat Continue Reading »