ÅRSMØTE I TROMSØ LØRDAG 30. MAI 2015

Det inviteres til årsmøte på Saga Hotell lørdag 30 mai 2015, kl 11.00

Saker som ønskes fremmet for årsmøte må være fremmet for styret ved Leder eller Nestleder innen onsdag 13 mai 2015.

Leder: Trond-Einar Karlsen, mob 482 18 402. E-post endre.junior@gmail.com

Nestleder: Per Erik Mudenia, mob 907 72 589. E-post per-erm@online.no

De som trenger overnatting på hotell tar kontakt med sekreter innen lørdag 16 mai 2015

Sekretær: Jon-Christer Mudenia, mob 917 31 013 E-post mudjon@hotmail.com

                 Valerius Hildonen-Nilsen 03/05/2015 00:01:00