PRESSEMELDING – PREASSADIEĐÁHUS: Jon-Christer Mudenia ny sekretær for Árja på Sametinget

Árjas sametingsgruppe har ansatt Jon-Christer Mudenia fra Gardak i Tana som gruppesekretær for sametingsgruppen. Mudenia er snart 20 år gammel og er en av årets fire samiske veivisere. Han er medlem av Sametingets ungdomspolitiske utvalg og har også vært aktiv i den samiske ungdomsorganisasjonen Nuoreh! Mudenia har tiltrådte som gruppesekretær fra 1.mars 2015.

Árjas gruppeleder Laila Susanne Vars sier hun er veldig fornøyd med å ha styrket Árjas sametingsgruppe med en dyktig, ung politiker.

Jon-Christer har tross sin unge alder allerede lang fartstid i ungdomspolitisk arbeid. Han gjør en kjempebra jobb som veiviser, han er et politisk talent og skal nå hjelpe Árjas sametingsgruppe med vårt arbeid på Sametinget og forberedelsene til neste Sametingsvalg i 2017. Jeg er svært fornøyd med at vi får Mudenia med på laget vårt, sier Árjas gruppeleder Laila Susanne Vars i en pressemelding.

Árjas sametingsgruppe 2013-2017 består av fire representanter fra tre valgkretser. Mudenia skal i tillegg til å arbeide som gruppesekretær også være sentral i Árjas arbeid med å etablere et eget ungdomsparti.

Image gallery:
1. Pressebilder: Árjas gruppeleder Laila Susanne Vars og Jon-Christer Mudenia. Foto: Árja
2. Bilde av Jon-Christer Mudenia. Foto: Sámi allaskuvla

Pressekontakter:

Parlamentarisk leder i Árjas sametingsgruppe/ Parlamentáralaš jođiheaddji Árjja sámediggejoavkkus, Laila Susanne Vars, mobil: 900 30 998

Árjas gruppesekretær/ joavkočálli: Jon-Christer Mudenia: 917 31 013

    Valerius Hildonen-Nilsen 23/03/2015 08:44:00