Skip to Content

RAG

RAG

Sametingsbudsjettet 2015: «Árja sikrer løft for artisk jordbruk og kunnskap»

Sametingsbudsjettet 2015: «Árja sikrer løft for artisk jordbruk og kunnskap»

Closed
by desember 8, 2014 Nyheter, Organisasjon

Budsjettforliket på Sametinget innebærer en større satsing på arktisk
landbruk, utmarksnæringer og læremidler sammenliknet med sametingsrådets
forslag.

 • Vi er fornøyd med å ha kommet til enighet med Høyre, NSR og
  Flyttsamelista om å styrke støtteordningene for landbruk i samiske områder.
  Det er et viktig signal som Sametinget nå gir til dem som ønsker å satse på
  landbruk at Sametinget vil bidra med støtte. Dette er av stor betydning
  hvis vi skal lykkes med å rekruttere ungdom og kvinner til næringen,
  sier gruppeleder for Árja, Laila Susanne Vars.

Budsjettpartene er enige om å styrke næringssatsingen med 1,9 millioner i
2015.

Læremiddel og opplæring styrkes med ytterligere 1,9 millioner. Árja har fått
gjennomslag for:

· Sametinget skal etablere en veiledningstjeneste for hvordan man
fremmer samiske rettighetskrav overfor Finnmarkskommisjonen.

· Sametinget ber regjeringen nedsette en undersøkelseskommisjon som
skal se på konsekvensene av fornorskningspolitikken, særlig i de sjøsamiske
områder.

· Samisk høgskole får støtte til etablering av et senter for samisk
tradisjonskunnskap

· Læremiddelportalen ovttas.no, Fotballforbundet FA Sápmi, og Tana
barneteater får økt støtte.

· Fortsatt støtte til opplæringsprosjekter i samisk utmarksbruk i
skolen.

Árja er særlig fornøyd med å ha fått gjennomslag for sitt krav om å styrke
utmarkshøsting og –næringer. I budsjettforliket øremerkes 2 millioner til
utmarksnæringer og videreforedling.

Pressekontakter:

Parlamentarisk leder i Árja, Laila Susanne Vars, mobil: 900 30 998

Partileder i Árja, Trond Einar Karlsen, mobil: 482 18 402

         Valerius Hildonen-Nilsen 08/12/2014 08:34:00
Previous
Next
Hopp til verktøylinje