Styret valgt på årsmøtet 10. mai 2014

På årsmøtet i Stabbursnes lørdag 10. mai 2014 ble følgende styresammensetning valgt:

Leder: Trond Einar Karlsen (2014-2015*)
Nestleder: Per Erik Mudenia (2014**)

Styremedlemmer
1. styremedlem: Jan Åge Biti (2014-2015)
2. styremedlem: Inger Eline Eriksen (2014-2015)
3. styremedlem: Ellen Inga Varsi (2014**)

Varamedlemmer
1. varamedlem: Laila Susanne Vars (2014-2015)
2. varamedlem: Rune Pettersen (2014**)
3. varameldem: Torbjørg Leirbakken (2014-2015)

*) vervet sto på valg i 2014 og ble valgt for 2 år.
**) Var valgt i 2013 for 2 år, og blir sittende ut 2014.

    Valerius Hildonen-Nilsen 22/05/2014 08:34:00