Utdrag fra hva Árjas representant sa under paneldebatten i Lakselv

Her får et utdrag av det som ble sakt under denne debatten hvor 11 av 12 partier fra Ávjovárre valgkrets på valgpaneldebatt på rådhuset i Lakselv torsdag 29. august mellom kl. 19-21. Teksten er skrevet ned etter video opptakene som ble gjort under debatten og dette er den første delen av opptakene som er skrevet ned når det gjelder hva Árjas kandidat sa.

Tekst bearbeiding: Valerius Hildonen-Nilsen
Presentasjon:
Ja jeg heter Trond-Einar Karlsen og jeg er første kandidat på Nordre valgkrets for Árja. Æ stiller som vikar for Laila som ikke kunne stille på grunn av sykdom i familien. Våres verdisyn er jo blant annet det med språk og kultur og næring skal kunne drives i nord områdan uavhengig av statsgrensane og nasjonalstatan. Vi er også veldig for et åpnere samfunn. At Sametinget skal kunne ha mye mer folkemøta, at det som berører lokalsamfunnan skal mye mer på høring enn det har vært tidligere. Nåkka vi fikk gjennomslag i stor grad i den inneværende periode, og det vi vil videreføre der. Så er vi veldig for lokalsamfunnenes rett til bruk av utmarka, altså lik behandling av alle brukergruppan. Det er også en av våre kampsaka. Så har vi også noe som er viktig for oss, det er bl.a. næringskombinasjona i et vidt begrep. Når rikspolitikere snakker om næringskombinasjona så snakker de om fiskarbonden men det er så mye, mye , mye mer, spesielt nord men også lenger sør i landet…takk .

Mineralvinning og gruvedrift

Møteleder, Lars Birger Persen: – Da har jeg Árja og Venstre

Trond-Einar Karlsen:

  • Ja, når det gjelder gruvedrift så er jo det største problemet som æ ser det, så er det jo det at lokalsamfunnan sitter egentlig igjen med nedkjørte veia og driten. Fordi det er utrulig lite som legges igjen slik som lovgivningen er i dag.

Når det gjelder Nussir spesielt og Kvalsund spesielt så har jo Árja tatt et veldig klart standpunkt at vi aksepterer ikke Nussir – sånn som det ligger an nu vi aksepterer ikke sjødeponi, vi aksepterer ikke den søknaden – altså vi går imot den gruvedrifta , også den.

Møteleder, Lars Birger Persen: – Var det ikke notater som Sameradioen offentliggjorde?

Trond-Einar: – Ja, vi er ikke spesielt mot gruvedrift men når det gjelder…

Møteleder, Lars Birger Persen avbryter: – …Dere stemte jo for, sametingsrådet åpna jo for Nussir der…

Trond-Einar: – Ja den avtalen, Árja har jo tatt et standpunkt som ble tatt i Kvalsund, eller at vi hadde lenge at den avtalen måtte bare skrotes, den intensjonsavtalen. Den var hvert fall ikke vært det papiret den var skrevet på.

Sånn som saker liger nå når det gjelder Nussir. Så, men det aller viktigste, og Árja er jo også imot at andre næringer som gruer seg for at gruveselskap skal etablere seg blir pressa ut på grunn av gruveselskap.

Jeg kan jo ta et eksempel fra Alta kommune for eksempel med den skattelovgivninga som var da de lokale selskapan eide hele fjorden kan du si, før den ble børsnotert og delt ut. Da fikk Alta kommune mellom 50 milliona i skatteinntekter fra den lokale fiskerinæringa. Ved forrige kommunevalg ble børsnotert tok dem inn hundre og noen tjue tusen i eiendomsskatt. Det er det Alta kommune sitter igjen med. Det er skatteregime gruveselskapan også har… Så det kommunan må tenke alvorlig over når det gjelder gruvedrift unntak av eventuell lønnskatt fra ansatte som bor i kommunen. Som det begynner å bli mindre og mindre av i sånne bedrifta så er det da bare eiendomsskatten på verket og bruket igjen, og da blir tallet så nært null når vi ser på den avgifta staten tar inn.

På vår facebook side kan du se begge opptakene denne teksten er hentet fra:

Presentasjon

om mineralutvinning og gruvedrift

    Valerius Hildonen-Nilsen 03/09/2013 10:51:00