RAG

Leder

Styreleder

Trond Einar Karlsen, Storkorsnesv. 144, 9519 Kviby

Sametingsgruppa

Sametingsgruppa

Hartvik Hansen, Laila Susanne Vars, Inger Eline Eriksen,Lars Oddmund Sandvik fra Gáski valgkrets.

Simple

Sametinget

Bilde av Sametinget i Karasjok

Ønsker du å bli medlem?

Her kan du melde deg som medlem i Árja!

BLI MEDLEM
sdfsDVF SDVSDFF
Hopp til verktøylinje